ABOUT DEAF CULTURE

Filipino Sign Language (FSL) or Philippine Sign Language (Wikang pasenyas ng mga Pilipino), ay ang senyas na nagmula sa Pilipinas.


Kagaya ng ibang senyasan,

FSL ay isang natatanging wika na may sariling grammar, syntax at morphology.


May mga mananaliksik na nagsasabi na ang wikang pasenyas ng mga Pilipino ay nanganganib na malaos dahil sa mga impluwensya ng mga ibang lengwahe katulad ng American Sign Language.

Noong Nobyembre 27, 2018, ipinasa ang batas na sinasabing FSL ay magiging pambansang wikang pasenyas para sa mga Pilipinong bingi.

1.23%

sa buong populasyon ng Pilipinas ay alinman na bingi, pipi, o hirap makarinig.

Source: https//en.wikipedia.org

" Lahat ng bingi ay may hearing aid, at nakakabalik-dinig ang mga hearing aid. "


Ang mga hearing aid ay nakakatulong lamang sa pinaka-basic na tungkulin: pagpalakas ng tunog.

Ang paggamit ng hearing aid ay para lamang sa mga taong may natitirang pandinig. Kahit mayroong sila natitirang pandinig, pwede pa rin piliin kung ayaw nila sumuot ng hearing aid.

" Lahat ng mga bingi ay nakakabasa ng labi. "

Ang pagbabasa ng labi ay hindi kayang aralin, kundi ito ay talento na mula sa pagsilang ay meron na. Kapiranggot lang ng populasyon ng mga bingi ay masasabi na experto pagdating dito.

" Lahat ng bingi ay gumagamit ng wikang pansenyas. "


Not all Deaf people communicate in the same way. American Sign Language (ASL), Signed English (SEE), speechreading, writing, gesturing, and speaking are all methods of communication which may be utilized by different Deaf people.


Iba't iba ang paraan ng komunikasyon ng mga bingi. Ang ASL (American Sign Language), SEE (Signing Exact English), pagbabasa ng labi, pagsulat, pagkilos, at pagsasalita ay mga paraan ng komunikasyon na ginagamit ng iba't ibang tao.

" Lahat ng bingi ay pipi. "


Huwag akalain na lahat ng bingi ay hindi marunong magsalita. Mayroong kaya magsalita pero pinipili na hindi; at mayroong hindi kaya talaga.Pwedeng ikumpara sa mga taong kaya at hindi kayang kumanta.


Ang mga gusto magsalita kadalasan ay may pagkakaiba sa pagbigkas, na minsan mahirap intindihin, ngunit huwag natin sila ipahiyain. Pwede natin sabihin na mas mabilis kayo magkaintindihan pag kayo ay nag usap sa paraan ng pagsulat.

" Ang mga bingi ay hindi gaanong katalino. "

Ang pandinig at pagsasalita ay walang kinalaman sa katalinuhan. Katulad lamang sa kakayahan na magsalita sa wikang ingles ay hindi katumbas sa taas ng IQ natin.