ABOUT

ARUKIN


Ang Arukin ay isang capstone project na ang layunin ay magbigay ng iba't-ibang source ng Filipino Sign Language at Filipino Deaf Culture.


Ang pagpapalawak ng mga learning materials tungkol sa Filipino Sign Language at ang paglikha ng oportunidad upang matuto kung papaano ang maayos na pakikipagusap sa Deaf community.

Ang proyektong ito ay bunga ng masinsinang pananaliksik tungkol sa Filipino Deaf community at sa hearing community, partikular sa pamamaraan ng kanilang interaksyon dahil sa kakulanagn ng edukasyon at impormasyon tungkol sa Filipino Sign Language.

Maaaring mabasa dito ang buong kopya ng pag-aaral na may pamagat:

A Qualitative Research Study on the Separation of the Filipino Deaf and Hearing Communities due to the lack of Filipino Sign Language (FSL) Education.

READ HERE

ABOUT

THE CREATORS

Gamit ang skills nila sa mga iba't ibang pinag aralan sa kanilang multimedia subjects ginawa nila ang Arukin para maibabahagi ang natutunan nilang impormasyon sa isang malikhain na paraan.

Zen

Millie

Dom

Illustrator

Web Developer

Animator